Formularz zgłoszeniowy

Osoby które rejestrowały się w poprzednich wyborach nie muszą znów tego robić.

Prosimy podać przynajmniej jedną drogę kontaktu
Możliwość dojazdu do komisji w innej miejscowości, maksymalna odległość na jaką jest się gotowym dojechać, doświadczenie w pracy w komisjach wyborczych itp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie 01-144; Górczewska 39
2. Inspektorem ochrony danych w Komitecie Obrony Demokracji jest Pani Beata Somerschaf, e-mail: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w projekcie Obywatelskiej Kontroli Wyborów oraz informacji o działaniach Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy projektu Ogólnopolskiej Kontroli Wyborów
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w projekcie.