Formularz zgłoszeniowy

Osoby które rejestrowały się uprzednio w serwisie OKW nie muszą znów tego robić.

Obserwacja wyborów jest nieodpłatną pracą społeczną.

Prosimy podać przynajmniej jedną drogę kontaktuNp. doświadczenie w pracy w komisjach wyborczych, możliwość dojazdu do komisji w innej miejscowości, możliwość zorganizowania transportu itp.

administratorem danych osobowych i polityki prywatności w projekcie OKW jest:


Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji
z siedzibą w Warszawie (01-144) przy ul. Górczewskiej 39
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z numerami
KRS: 0000604562, NIP: 5252649748, REGON: 363863027

Pełen tekst polityki prywatności i ochrony danych osobowych na stronie Stowarzyszenia KOD


Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w projekcie;