Publiczne wysłuchanie projektu ws. zmian ordynacji wyborczej – podsumowanie

Obywatelskie  wysłuchanie  publiczne  w  sprawie   poselskiego  projektu  Ustawy  o  zmianie  niektórych   ustaw  w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w   procesie  wybierania,  funkcjonowania  i  kontrolowania   niektórych  organów  publicznych.